Zo simpel is signalering van no-riskpolissen

Nogal opzienbarend, het onderzoek van het UWV waaruit blijkt dat de no-riskpolis slecht benut wordt door werkgevers, van het MKB tot de grote werkgevers. Natuurlijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens kaders gesteld middels de ‘beleidsregels zieke werknemer’. Maar dat beperkt de werkgever niet in het signaleren en toepassen van loonkostenvoordelen en de no-riskpolis!

Er zijn genoeg werkgevers die het wel degelijk lukt om goed gericht inzicht te hebben in de aanwezigheid van no-riskpolissen bij nieuwe medewerkers, zonder exact te weten welke uitkering daaraan ten grondslag lag. Zij beperken hun werkgeverslasten op vanzelfsprekende wijze.

Slimme tool

Hoe? In dit digitale tijdperk zijn er genoeg slimme tools voorhanden die snelle en volledige signalering van no-riskpolissen mogelijk maken. Zonder dat het een stapel administratie oplevert en zonder dat Autoriteit Persoonsgegevens er haken en ogen in zien. Veel bedrijven die een nieuwe medewerker in dienst krijgen, maken bijvoorbeeld gebruik van dit online personeelsformulier

Begrijpelijke vragenlijst

Dit is een korte online vragenlijst die zij naar alle nieuwe medewerkers sturen, die wettelijk verplicht zijn om eerlijke informatie te geven (binnen maximaal twee maanden). Korte, duidelijke vragen, eenvoudig van opzet, dus te begrijpen voor alle medewerkers. Na hun reactie zien werkgevers in een oogopslag op welke budgetten en subsidies uit de sociale en fiscale wetgeving ze recht hebben.

Geen hogere wiskunde dus: vooral een kwestie van weten dat het bestaat.

Zo werkt deze tool – neem contact op met Human Capital Scan:

Yoeri Weekhout
tel 088-1810000
yoeri.weekhout@hcscan.nl