Wijziging in loonkostenvoordeel

Onlangs is de nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst verschenen. Deze nieuwsbrief geeft informatie over de regels omtrent loonheffingen vanaf 1 januari 2019. Ook worden wijzigingen aangekondigd: een hiervan heeft betrekking op uw loonkosten, namelijk het loonkostenvoordeel.

Doelgroepverklaring

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel, dient u in het bezit te zijn van een doelgroepverklaring. Deze wordt alleen afgegeven als de medewerker recht had op een uitkering in de kalendermaand voorafgaand aan het begin van het dienstverband.

Van kalendermaand naar maand

Het komt regelmatig voor dat de medewerker direct voorafgaand aan het begin van het dienstverband wel recht heeft op een uitkering, maar niet in een kalendermaand voorafgaand. De aanvraag voor de doelgroepverklaring moet dan normaliter worden afgewezen.

Meer duidelijkheid

De werknemer had immers niet in de ‘kalendermaand’ voorafgaand aan het dienstverband recht op een uitkering. Dit werkte verwarrend en onhandig. Daarom is besloten om per 1 januari 2019 deze voorwaarde aan te passen naar ‘maand’ in plaats van ‘kalendermaand’. Het UWV is al vanaf 1 oktober 2018 alle aanvragen gaan beoordelen aan de hand van de nieuwe voorwaarde.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Neemt u dus een werknemer in dienst die direct voorafgaand aan het dienstverband recht had op een uitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel. Het is dus van belang dat u als werkgever het uitkeringsverleden van uw werknemers inzichtelijk maakt. Alleen zo ontdekt u of u aan de voorwaarden voldoet!

U zoekt een snelle en AVG-proof methode?

Voor duidelijk inzicht in het uitkeringsverleden van nieuwe werknemers: bekijk het personeelsformulier.nl

Wij helpen u graag bij het signaleren en aanvragen van loonkostenvoordelen. Neem vrijblijvend contact op met
Samira Mouhoul
samira.mouhoul@hcscan.nl
(06) 83940929