Wat is WGA?

WGA

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Nieuwe wetgeving in de afgelopen jaren maakt werkgevers steeds meer verantwoordelijk voor de re-integratie en uitkeringen van (ex-)werknemers. Welke plaats heeft de WGA-regeling hierin: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten?

Over de WIA

Als een werknemer langer dan 104 weken ziek is en hierdoor minder dan 65% van zijn oude loon kan verdienen, kan hij recht hebben op een WIA-uitkering. De wet op de WIA bestaat uit twee onderdelen:
-Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
-Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De IVA-regeling geldt wanneer iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is gekeurd. De IVA wordt betaald door middel van het arbeidsongeschiktheidsfonds en wordt niet verhaald op de werkgever.

WGA-regeling

Deze regeling is voor mensen die minimaal 35% en maximaal 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Deze uitkeringen worden wel op de werkgever verhaald door het UWV, via de gedifferentieerde premie WGA. Deze bestaat uit een individueel berekend premiepercentage en maakt deel uit van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

WGA-premie: onderdeel van de Whk-premie

De Belastingdienst stuurt elk jaar aan werkgevers een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Hierin staat een berekening van het premiepercentage dat moet worden betaald in het komende jaar. De Werkhervattingskaspremie bestaat uit de WGA- en de Ziektewetpremie.

Geen premie betalen?

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U neemt dan zelf de regie in handen voor de kosten en verplichtingen van de uitkeringen. In de praktijk betekent dit dat u zelf de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers betaalt en de kosten van hun re-integratie. Met eigenrisicodragerschap krijgt u meer grip op de re-integratie van uw (ex-)werknemers en kunt u de instroom beperken.

Meer weten?

Voor advies of tips kunt u altijd bij ons terecht: neem contact op met onze specialist!
Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(06) 22068960