Wat is ERD – Eigen Risicodrager?

Eigen Risico dragen

In de praktijk betekent eigenrisicodragerschap ERD (Eigen Risicodrager) dat u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers draagt. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening.

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte kunnen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever.

Zelf kosten arbeidsongeschiktheid betalen

U betaalt hiervoor WGA-premie, waarvan de hoogte afhankelijk is van het risico. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. U kunt zich particulier verzekeren voor deze kosten of u betaalt deze kosten zelf.

Alleen basispremie WIA

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Ook dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. De gedifferentieerde WGA-premie komt te vervallen omdat u dit risico zelf gaat dragen of elders herverzekert. U blijft echter wel de basispremie WIA betalen.

Garantieverklaring

Als eigenrisicodrager voor de WGA moet u een garantieverklaring van een bank of verzekeraar hebben. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen. Wij adviseren u graag welke oplossing het meest bij uw organisatie past.

Professioneel advies over ERD (Eigen Risicodrager)

Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:
Sunny Sharma
sunny.sharma@hcscan.nl
(06) 1089 2795