Veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillen tussen de Participatiewet, de banenafspraak en de Quotumwet?

Deze drie zijn allemaal met elkaar verbonden. Ten gevolge van de Participatiewet is de banenafspraak gemaakt zodat werkgevers een doel hebben om naar te werken. De Quotumwet is gecreëerd als pressiemiddel. Deze moet werkgevers stimuleren om de doelstellingen uit de banenafspraak te behalen.

Is de Quotumwet al van kracht?

Nog niet: de wet treedt in werking wanneer de banenafspraak niet is gehaald en er niet tijdig 125.000 werkplaatsen zijn ingevuld (100.000 door het bedrijfsleven, 25.000 door de overheid). Jaarlijks vindt hiervoor een meting plaats. Uit de meting van 2016 bleek dat de markt voorop liep op de banenafspraak, maar de overheid achterbleef. Als uit de meting van 2017 blijkt dat de doelstelling voor dat jaar niet wordt gehaald, dan treedt mogelijk alsnog de Quotumwet in werking. Zie hier de actuele stand van zaken

Hoe bereid ik mij voor op de Participatie- en Quotumwet?

Wij raden u aan om een overzicht te creëren zodat u weet hoeveel personen uit de doelgroep uw organisatie reeds in dienst heeft. Dit kunt u doen met behulp van de quotumscan. Onze specialisten hebben een duidelijk en werkbaar stappenplan voor uw organisatie.

Hoe kan ik als kleine organisatie bijdragen?

Zowel kleine als grote organisaties worden gevraagd zich in te zetten om de banenafspraak te behalen.
Wij verwijzen u graag naar het platform ‘Op naar de 100.000 banen’. Wanneer u het logo van deze organisatie op uw website gebruikt, dan geeft u bijvoorbeeld aan dat u open staat voor sollicitaties van arbeidsgehandicapten en een bijdrage wilt leveren aan de participatiemaatschappij.

Wilt u hulp bij het vinden van geschikte nieuwe medewerkers die momenteel een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag om tot een passend plan te komen.

Waarom is de Quotumwet gecreëerd?

De Quotumwet moet werkgevers motiveren en stimuleren om de eerder gemaakte banenafspraak daadwerkelijk na te komen. Daarom is de quotumheffing hier een onderdeel van, die werkgevers opgelegd krijgen wanneer zij zich niet aan de banenafspraak houden. Deze heffing geldt overigens alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Hoeveel banen moeten ingevuld worden zodat de quotumheffing niet in werking treedt?

Het doel van de banenafspraak is dat er in totaal 100.000 banen door het bedrijfsleven worden gecreëerd en nog 25.000 banen door de overheid. Per jaar worden hier subdoelstellingen aan gesteld. Een tabel van de jaarlijks te realiseren banen vindt u op de pagina Banenafspraak. Wanneer de banenafspraak niet is gehaald, dan treedt de quotumregeling in werking. Deze regeling geldt voor bedrijven en organisaties met meer dan 25 werknemers in dienst.

Wat bedoelt de Quotumwet met een werkplek?

Een werkplek bestaat volgens de Quotumwet uit 25,5 uur per week. Deze kan ingevuld worden door meerdere werknemers. Zo kunt u één werkplek invullen door iemand aan te nemen voor 12 uur en een ander aan te nemen voor 13,5 uur per week.

Wanneer valt iemand onder de doelgroep?

U kunt vrijuit het doelgroepregister raadplegen via de website van het UWV. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn op het werkgeversportaal. In het doelgroepregister staan de volgende groepen geregistreerd:

 • Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Wajongers met arbeidsvermogen
 • Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst)
 • Mensen met een Wiw-baan/ ID-baan
 • Mensen met een medische beperking van voor hun 18e verjaardag of tijdens studie, die zonder voorziening geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Het register hoeft niet compleet te zijn. Als u denkt dat iemand binnen een doelgroep past maar niet in het register staat, dan kunt u dit laten controleren door UWV.

Houdt de Quotumregeling ook rekening met de mensen uit de doelgroep die ik al in dienst heb?

Jazeker. De peildatum is 1-1-2013: aan de hand hiervan is de banenafspraak opgesteld met als doel de realisatie van 125.000 extra banen. Dienstverbanden voor 1-1-2013 tellen daarom niet mee voor deze banenafspraak, aangezien dit geen nieuwe banen zijn. Wanneer de banenafspraak niet is gehaald en de quotumregeling in werking treedt, wordt er gekeken of werkgevers (individueel) voldoen aan het quotumpercentage. Dienstverbanden van voor 1-1-2013 kunnen dan wel mee tellen voor uw individuele werkgevers quotumpercentage.

Gaat het geld van mogelijke heffingen naar de schatkist in Den Haag?

Het geld gaat niet rechtstreeks naar de schatkist van de overheid. De heffingen worden gestort in het Arbeidsongeschiktheidsfonds waaruit regelingen, uitkeringen en re-intregratietrajecten worden betaald.

Is er compensatie mogelijk om de extra kosten en risico’s te dekken?

Er zijn een paar middelen die de gemeenten en UWV kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen. Het gaat hier onder andere om:

 • proefplaatsing
 • loonkostensubsidie (financiële compensatie)
 • loondispensatie (financiële compensatie)
 • no-risk polis (financiële compensatie bij ziekte)
 • begeleiding of jobcoach (ter plaatse)
 • werkvoorziening (aanpassing van de werkplek)