Tips

  • Het gaat niet alleen om het aantal mensen in loondienst. Het gaat om het aantal arbeidsbeperkten waarvoor er werkplekken zijn gecreëerd binnen uw organisatie. Bij een werkplek gaat men uit van 25,5 uur.
  • U kunt één werkplek ook invullen door meerdere personen parttime in te zetten.
  • In dienst nemen van een nieuwe werknemer voor 25,5 uur telt mee als één nieuwe baan. Kleinere banen tellen naar rato van de verloonde uren mee.
  • Het is ook mogelijk dat uitzend- of detacheringsconstructies bijdragen aan het quotum binnen uw organisatie.
  • Ook de banen van werknemers die per 01-01-2013 vanuit een sw-bedrijf via een wsw-detachering zijn gestart, tellen mee. Alle wsw-detachering na 01-01-2017, ongeacht waarvandaan, tellen ook mee.
  • Wilt u nieuwe medewerkers vragen naar hun arbeids- en uitkeringsverleden? Er gelden strenge voorschriften voor de wijze waarop u welke informatie mag vragen. Zo weet u of u een correcte uitvraag doet: gebruik het onlinepersoneelsformulier
  • UWV beheert een doelgroepregister welke werkgevers van tevoren kunnen raadplegen: meer informatie over het doelgroepregister
  • Welke organisaties vallen onder de overheid? Kijk het hier na
  • Dienstverbanden die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen genieten soms extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld ondersteunende vangnetten, subsidies en/of kortingen vanuit gemeentes. Het gaat hier onder andere om loonkostensubsidie, loondispensatie, no-risk polis, begeleiding of jobcoach (ter plaatse) en aanpassing van de werkplek.