Privacy statement

Wij verwerken voor onze opdrachtgevers persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt met de grootst mogelijke aandacht voor compliance en beveiliging. Daarbij bepalen wij doel en middelen niet zelfstandig: wij sluiten met onze opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst, met een nadere uitwerking van de activiteit in een privacyprotocol. Onze opdrachtgevers zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Om iedereen zo optimaal mogelijk te informeren, heeft HCS een privacy statement opgesteld. We verzoeken u vriendelijk deze privacy statement goed door te lezen en bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

Lees het Privacy Statement van Human Capital Scan